KYS

Kiltojen Ystävyysseura ry on Espoon Otaniemessä toimiva, eri alojen korkeakouluopiskelijoita kokoava yhdistys.

Opiskelijakulttuurissa ilmenee usein ns. sisäänpäin lämpeämistä ja kuplautumista, minkä vuoksi KYS pyrkii edistämään osaltaan poikkitieteellisyyttä hauskojen sitsien ja muiden tapahtumien muodossa.

Tapahtumien järjestäjänä KYS tarjoaa jäsenilleen uhkia ja mahdollisuuksia kiltarajojen rikkomiseen sekä kuplien puhkomiseen.

Pitkän aikavälin tavoitteena KYS:llä on vakiinnuttaa asemansa opiskelijakulttuurissa sillanrakentajana kiltojen ja ainejärjestöjen välillä.